catalog_tyre_img_alt
Even geduld, a.u.b.dotted
Winkelwagentje
#
63-0327
Uw winkelkarretje is leeg

Privacybeleid

1. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke, zoals bedoeld in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten van de Europese Unie en overige bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens, is:

AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlijn
E-Mail: [email protected]


2. Gegevensverwerking op onze website

2.1. Bezoeken van/toegangsgegevens tot onze website

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van de computer die u gebruikt.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 • informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • het besturingssysteem van de gebruiker
 • de internetserviceprovider van de gebruiker
 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van het bezoek
 • de websites vanwaar het systeem van de gebruiker naar onze internetpagina wordt geleid
 • de websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden geopend.

De verwerking van deze toegangsgegevens is noodzakelijk om het bezoek aan de website mogelijk te maken en permanente functionaliteit en veiligheid van onze systemen te garanderen. De toegangsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden worden ook tijdelijk opgeslagen in interne logbestanden om statistische gegevens over het gebruik van onze website samen te stellen, om onze website verder te ontwikkelen met betrekking tot de gebruiksgewoonten van onze bezoekers (bijv. als het aandeel van mobiele apparaten waarmee toegang tot de pagina's wordt verkregen, toeneemt) en voor algemeen administratief onderhoud van onze website.

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG, voor zover de weergave van de webpagina plaatsvindt tijdens de initiatie of uitvoering van een contract, en anders art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG vanwege ons gerechtvaardigd belang in de permanente functionaliteit en veiligheid van onze systemen.

De gegevens zullen worden gewist zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Bij het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd. In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit gewoonlijk na uiterlijk zeven dagen het geval. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruiker gewist of vervreemd, zodat herleiding naar de bezoekende client niet meer mogelijk is.

2.2. Contact opnemen

Er zijn verschillende manieren om contact met ons op te nemen. Dit kan bijv. via een contactformulier, via e-mail of telefoon. In dit verband verwerken wij gegevens uitsluitend voor communicatie met u.

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG, voor zover uw informatie nodig is om uw aanvraag te beantwoorden of een contract te initiëren of uit te voeren, en anders art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG vanwege ons gerechtvaardigd belang dat u contact met ons opneemt en wij uw aanvraag kunnen beantwoorden.

De gegevens die wij verzamelen wanneer u het contactformulier gebruikt, worden automatisch gewist nadat wij uw verzoek volledig hebben verwerkt, tenzij wij uw verzoek nog nodig hebben om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen (zie punt 5 “Bewaartermijn”).

2.2.1. Contactformulieren

Op onze website staan contactformulieren die kunnen worden gebruikt om elektronisch contact op te nemen. Indien een gebruiker van deze optie gebruik maakt, wordt de volgende verplichte informatie aan ons doorgegeven en opgeslagen:

 • bestelnummer
 • telefoonnummer
 • voor- en achternaam (facultatief)
 • VIN (facultatief)
 • sleutelnummer
 • e-mailadres
 • artikelnummer

Op het moment van verzending van het bericht worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van ontvangst van de aanvraag

2.2.2. Contact per e-mail

Als alternatief voor het contactformulier is ook rechtstreeks schriftelijk contact mogelijk via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de via e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

De gegevens zullen worden gewist zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. In het geval van zakelijke correspondentie bewaren wij uw gegevens maximaal drie jaar.

2.2.3. Contact per telefoon

Het is ook mogelijk ons telefonisch te bereiken. Als u ons aan het begin van uw gesprek toestemming geeft, nemen wij het gehele gesprek op. Wij slaan de tijdens het telefoongesprek verstrekte informatie op voor de opleiding van onze klantenservicemedewerkers en voor de kwaliteitsborging van ons callcenter en zullen deze over het algemeen uiterlijk na drie maanden wissen, tenzij een langere opslag wettelijk of voor bewijsdoeleinden vereist is. Voor bewijsdoeleinden (bijv. het sluiten van een koopovereenkomst) kunnen wij de opname tot drie jaar bewaren. Uw toestemming vormt de rechtsgrondslag (art. 6 lid 1 sub a AVG) van de gespreksopname en de evaluatie ervan.

2.3. Registratie

Op onze website bieden wij de gebruikers de mogelijkheid om een klantaccount aan te maken of zich te registreren voor onze inlogzone om gebruik te kunnen maken van alle functies van onze website. De gegevens die u verplicht moet invullen, hebben wij als verplichte velden gemarkeerd. Zonder deze gegevens is registratie niet mogelijk. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG.

In het kader van de registratieprocedure worden de volgende gegevens verzameld:

 • aanhef
 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • wachtwoord

De tijdstempel van de registratie bevat bovendien de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van de registratie

De registratiegegevens worden gebruikt voor de verwerking van bestellingen in onze online winkel en voor het aanmaken van een klantaccount.

De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor zij zijn verzameld, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

2.4. Bestellingen

Tijdens een bestelprocedure verzamelen wij, naast de reeds bij de registratie verstrekte gegevens, de volgende, voor de afwikkeling van het contract noodzakelijke, informatie:

 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • wachtwoord
 • factuur- en verzendadres
 • betalingsmethode (afhankelijk van de betalingsmethode, ook IBAN en BIC, indien van toepassing, tenzij de onder 2.4.1 vermelde betalingsdienstverleners voor de betaling zijn geselecteerd).

Facultatief zijn gegevens zoals telefoon- en faxnummers mogelijk, zodat wij langs deze weg contact met u kunnen opnemen in geval van vragen of in geval van niet-betaling na de vervaldag en een schriftelijke aanmaning, om u te verzoeken telefonisch te betalen indien dit noodzakelijk is en wij u niet langs een andere weg kunnen bereiken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG.

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor de levering en de afwikkeling van uw bestellingen. Uw bestelgegevens worden opgeslagen in uw klantaccount en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijn gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens.

2.4.1. Betalingsdienstverleners

Voor de verwerking van de betaling kan worden gekozen uit verschillende betalingsdienstverleners of gangbare betalingsmethoden in de online handel, zoals vooruitbetaling, betaling via PayPal of per factuur. Daartoe kunnen betalingsgegevens zoals factuuradressen, IBAN, BIC en de gewenste betalingsmethode aan deze dienstverleners worden doorgegeven. Hieronder vallen ook gegevens die ontstaan in direct verband met de verwerking van betalingen, zoals gegevens die externe betalingsdienstverleners gebruiken voor identificatiedoeleinden (bijv. voor- en achternaam, adres, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, PayPal-ID), apparaatinformatie (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem) of gegevens die nodig zijn om een factuur op te stellen, zoals aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belastingen in procenten. Deze betalingsdienstverleners kunnen ook gegevens verwerken over uw betalingsgedrag in het verleden, alsmede waarschijnlijkheidswaarden voor uw gedrag in de toekomst. Voor de verificatie van betalingen, bijvoorbeeld voor de vrijgave van gekochte goederen, ontvangen wij ook overeenkomstige betalingsinformatie van de betalingsdienstverleners. Wij ontvangen ook stamgegevens en financiële informatie van betalingsdienstverleners als onderdeel van een wettelijk vereiste identiteitscontrole.

Indien u ons geen toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG, is de rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens aan de betalingsdienstverleners in het kader van de contractverwerking art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract en de verwerking van de bestelling.

Voor de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking die door de betalingsdienstverleners onder hun eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd, verwijzen wij naar de informatie over gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstverlener:

 • Klarna, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (“Klarna”). Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Klarna.
 • Sofort GmbH, Onderneming van de Klarna-groep, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (“Sofort GmbH”). Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Sofort GmbH.
 • PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg (“PayPal”). Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van PayPal.
 • Trustly Group AB, 556754-8655, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, Zweden (“Trustly”). Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Trustly.
 • Dalenys Payment SAS, 110 avenue de France, 75013 Parijs, Frankrijk ("Dalenys"). Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Dalenys Payment.
 • Braintree, een bedrijf van PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg (“Braintree”). Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Braintree.
 • Apple Pay, Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, Californië, VS, 95014 (“Apple Pay”). Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Apple over Apple Pay.
 • Google Pay, Google Payment Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland ("Google Pay"). Meer informatie vindt u in de privacyverklaringen van Google Pay resp. Payments en de privacyverklaring van Google.
 • Przelewy24 bij PayPro Spólka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polen ("przelewy24"). Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van przelewy24.
 • PostFinance, PostFinance AG, Mingerstrasse 20, CH-3030 Bern ("PostFinance"). Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van PostFinance.

Afhankelijk van waarvandaan u de website bezoekt, kunnen de aangeboden betalingsopties en -dienstverleners verschillen.

Wij wijzen erop dat verzoeken om gegevensbescherming het meest efficiënt kunnen worden ingediend bij de betrokken betalingsdienstaanbieder, aangezien alleen deze toegang heeft tot de gegevens en direct passende maatregelen kan nemen.

2.5. Nieuwsbrief

Op onze website hebt u de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis en gepersonaliseerde nieuwsbrief, waarin wij u regelmatig informatie sturen die is afgestemd op uw behoeften, nieuws over onze producten, actuele aanbiedingen en promoties, herinneringen aan artikelen in het winkelmandje en opinie- en tevredenheidsonderzoeken. Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoerscherm aan ons of aan de door ons ingeschakelde aanbieders van verzenddiensten doorgegeven. In de regel hoeft u alleen uw e-mailadres in te voeren. In sommige gevallen worden verdere gegevens als optie gevraagd, zoals naam, voornaam en geslacht, om u de mogelijkheid te bieden een geïndividualiseerde nieuwsbrief te ontvangen.

Voor de bestelling van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-inprocedure, d.w.z. dat wij u alleen nieuwsbrieven per e-mail toesturen als u in onze kennisgevingsmail bevestigt dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres door te klikken op een link. Als u uw e-mailadres bevestigt, bewaren wij uw e-mailadres, het tijdstip van registratie en het IP-adres dat is gebruikt voor de registratie, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Het opslaan van deze gegevens is uitsluitend bedoeld om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen en om uw inschrijving te kunnen bewijzen. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief vindt u een link om u uit te schrijven. Een bericht aan de hierboven of in de nieuwsbrief vermelde contactgegevens (bijv. per e-mail of brief) volstaat uiteraard ook voor dit doel.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG. De registratie van het aanmeldproces wordt uitgevoerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG met het doel te bewijzen dat het proces correct is uitgevoerd.

De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Om te bepalen wanneer onze e-mails worden geopend en hoe ze worden gebruikt, registreren en analyseren wij de interacties met de nieuwsbrief of de toegangsgegevens (bijv. openingspercentage of klikpercentage) door middel van standaard markttechnologieën die ons ter beschikking worden gesteld door onze aanbieders van verzenddiensten. Daartoe bevatten onze e-mails zogenaamde webbakens. Dit zijn kleine afbeeldingsbestanden die door onze website worden geladen en ons in staat stellen te bepalen wanneer een e-mail door u werd geopend. Over op welke links in de e-mails u klikt, worden wij ook geïnformeerd. Wij gebruiken deze toegangsgegevens voor de voortdurende verbetering van ons aanbod en onze inhoud en communicatie met onze klanten, alsmede voor statistische doeleinden. Wij gebruiken de informatie ook om beter te begrijpen welke inhoud en producten op een bepaald moment interessant voor u zijn, zodat wij u in de toekomst content kunnen presenteren die zo relevant mogelijk voor u is.

Als onderdeel van uw registratie voor ontvangst van onze promotie-e-mails, ontvangen wij ook uw toestemming om onze e-mails te personaliseren volgens uw behoeften en interesses op basis van gegevens die over u zijn opgeslagen op verschillende apparaten, zoals uw toegangsgegevens, accountinformatie indien van toepassing, en winkelgedrag (bestellingen, retouren, onvoltooide bestellingen).

Indien u geen analyse van uw gebruiksgedrag wenst, kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrieven of de standaard weergave in uw e-mailprogramma deactiveren.

De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG.

De toegangsgegevens (openings- en klikgegevens) worden alleen anoniem verzameld en opgeslagen.

Andere gegevens, die onafhankelijk van de openings- en klikgegevens in het kader van de nieuwsbrief worden verzameld, worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. Als u zich afmeldt voor e-mailberichten, beschouwen wij uw toestemming om uw gepersonaliseerde gebruiksprofiel aan te maken en op basis daarvan e-mailberichten te ontvangen als ingetrokken. Uw gepersonaliseerde gebruiksprofiel zal onmiddellijk door ons worden verwijderd. De uitgeschreven e-mailadressen, met inbegrip van de loggegevens, worden geblokkeerd. De tijdelijke blokkering dient ons gerechtvaardigd belang om een oorspronkelijk gegeven toestemming te kunnen bewijzen (art. 6 lid 1 sub f AVG). Na zes maanden verwijderen wij het e-mailadres uit de e-maildistributielijsten.

Een afzonderlijke herroeping met betrekking tot de beschreven analyse van uw toegangsgegevens is niet mogelijk. U hebt echter de mogelijkheid om het door u gebruikte e-mailprogramma zo te configureren dat e-mails in tekstvorm worden weergegeven en niet in HTML-opmaak. Dit verbergt beeld- en grafische bestanden, zodat traceren niet mogelijk is. In dit geval wordt de nieuwsbrief echter niet in zijn geheel weergegeven en kunt u wellicht niet van alle functies gebruikmaken. Een afzonderlijke herroeping met betrekking tot het aanmaken van een gepersonaliseerd gebruiksprofiel is evenmin mogelijk. Indien u niet wilt dat wij een gepersonaliseerd gebruiksprofiel van u aanmaken, hebt u de mogelijkheid uw toestemming om gepersonaliseerde e-mailreclame te ontvangen op elk moment in te trekken, zoals hierboven beschreven.

In dit verband maken wij gebruik van de GetResponse-dienst die wordt aangeboden door GetResponse Szinz o.o., ul. ARKONSKA 6/A3, 80-387 GDANSK, Polen (“GetResponse”).

Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met GetResponse en standaard EU-contractbepalingen afgesloten voor het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen naar derde landen, zoals de Verenigde Staten. Uw via de cookiebanner gegeven toestemming met betrekking tot tracking strekt zich ook uitdrukkelijk uit tot de overdracht van gegevens aan GetResponse (art. 49 lid 1 zin 1 sub a AVG). Voor de daaraan verbonden risico's, zie punt 6 (“Doorgifte van gegevens aan derde landen”).

Aanvullende informatie over gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van GetResponse.

2.6. Werven van bestaande klanten via e-mail

Indien u een aankoop bij ons hebt gedaan, zullen wij uw contactgegevens ook gebruiken om u per e-mail meer voor u relevante informatie over onze producten te sturen (“bestaandeklantenreclame”). Het kan daarbij met name gaan om nieuws, promoties en aanbiedingen, alsmede om feedback en andere enquêtes.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG in combinatie met art. 7 lid 3 van de wet tegen oneerlijke concurrentie, volgens welke gegevensverwerking is toegestaan ter behartiging van gerechtvaardigde belangen, voor zover het gaat om het opslaan en het verdere gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden door op de daarvoor bestemde link in de e-mails te klikken of door een bericht te sturen naar de hierboven vermelde contactgegevens (bijv. per e-mail of brief), zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

2.7. Telefonisch contact via Autodoc

Indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven en uw telefoonnummer hebt opgeslagen in uw klantaccount, kunnen wij u bellen voor tevredenheidsenquêtes, om speciale aanbiedingen en promoties te doen, om u te informeren over producten en voor statistische doeleinden. Als u ons aan het begin van het gesprek toestemming geeft, nemen wij het volledige gesprek op. Wij slaan de tijdens het telefoongesprek verstrekte informatie op voor de opleiding van onze klantenservicemedewerkers en voor de kwaliteitsborging van ons callcenter en zullen deze over het algemeen uiterlijk na drie maanden wissen, tenzij een langere opslag wettelijk of voor bewijsdoeleinden vereist is. Voor bewijsdoeleinden (bijv. het sluiten van een koopovereenkomst) kunnen wij de opname tot drie jaar bewaren. Uw toestemming vormt de rechtsgrondslag (art. 6 lid 1 sub a AVG) van de gespreksopname en de evaluatie ervan.

2.8. Enquêtes en wedstrijden

Als u deelneemt aan een van onze enquêtes, zullen wij uw gegevens gebruiken voor markt- en opinieonderzoek. Wij evalueren de gegevens anoniem voor interne doeleinden. Indien enquêtes bij wijze van uitzondering niet anoniem worden geëvalueerd, worden de gegevens uitsluitend met uw toestemming verzameld en verwerkt (art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG).

In het kader van wedstrijden gebruiken wij uw gegevens om de wedstrijd uit te voeren en u op de hoogte te brengen van een eventueel gewonnen prijs. Nadere informatie is te vinden in de deelnamevoorwaarden voor de desbetreffende wedstrijd. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de wedstrijdovereenkomst overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG.


3. Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Wij maken op deze website gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (tezamen “Tools” genoemd), die door onszelf of door derden worden verstrekt.

“Cookies” zijn kleine tekstbestandjes die door een website lokaal kunnen worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden niet gebruikt om programma's uit te voeren of virussen over te brengen naar uw computer. Vergelijkbare technologieën zijn met name webopslag (lokale/sessieopslag), vingerafdrukken, tags of pixels. Sommige cookies blijven gedurende een bepaalde tijd op uw computer en stellen ons in staat uw computer bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Het is onze partners niet toegestaan om via onze website persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken door middel van cookies.

De meeste browsers accepteren standaard cookies en soortgelijke technologieën. In de meeste gevallen kunt u echter uw browserinstellingen zo aanpassen dat cookies of soortgelijke technologieën worden geweigerd of alleen worden opgeslagen met uw voorafgaande toestemming. U kunt tijdelijke en opgeslagen cookies ook in de beveiligingsinstellingen onafhankelijk van elkaar toestaan of weigeren. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies op onze website niet meer voor u beschikbaar zijn, dat sommige webpagina's niet correct worden weergegeven en dat niet al onze aanbiedingen naar behoren voor u werken. Om bijvoorbeeld ons winkelwagentje te kunnen gebruiken, moet u tijdelijke cookies toestaan. De in onze cookies opgeslagen gegevens zijn niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres enz.). Wij zullen de in onze cookies opgeslagen gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming koppelen aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres enz.).

U kunt eenmaal geplaatste cookies op elk gewenst moment zelf verwijderen via het betreffende menu-item in uw internetbrowser of door de cookies op uw harde schijf te wissen. Details hierover vindt u in het help-menu van uw internetbrowser. Sessiecookies worden weer gewist zodra u de website hebt verlaten en worden alleen gebruikt om de navigatie op de website en het bekijken van content gebruiksvriendelijk te laten verlopen en statistisch te analyseren.

Hieronder worden de door ons gebruikte tools per categorie opgesomd. In het bijzonder informeren wij u over de aanbieders van de tools en de overdracht van gegevens aan derden. Ook wordt uitgelegd in welke gevallen wij uw vrijwillige toestemming voor het gebruik van de tools verkrijgen en hoe u die toestemming kunt intrekken.

Indien – zelfs ondanks de grootste zorgvuldigheid – de informatie in de cookiebanner in tegenspraak is met die in deze gegevensbeschermingsverklaring, heeft de informatie in deze gegevensbeschermingsverklaring voorrang.

3.1 Rechtsgrondslag en herroeping

3.1.1. Rechtsgrondslag

Wij gebruiken tools die nodig zijn voor de werking van de website op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG om u in staat te stellen onze website comfortabeler en individueler te gebruiken en om het gebruik ervan zo tijdbesparend mogelijk te maken. In bepaalde gevallen kunnen deze tools ook noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen; in dat geval vindt de verwerking plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG.

Alle andere tools, in het bijzonder die voor marketingdoeleinden, gebruiken wij op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 par. 1 zin 1 lid a AVG en overeenkomstig art. 15 par. 3 zin 1 TMG (Duitse Telemediawet), voor zover gebruiksprofielen worden aangemaakt voor reclamedoeleinden of marktonderzoek. Gegevensverwerking met behulp van deze tools vindt alleen plaats als wij daarvoor vooraf uw toestemming hebben gekregen.

Voor zover persoonsgegevens worden overgedragen naar derde landen, verwijzen wij u, mede met het oog op de risico's die daaraan verbonden kunnen zijn, naar punt 6 (“Doorgifte van gegevens aan derde landen”). Wij zullen u meedelen wanneer wij met de aanbieders van bepaalde tools standaard contractbepalingen of andere garanties hebben. Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van bepaalde tools, zullen wij de gegevens die bij het gebruik van de tools worden verwerkt (ook) op basis van deze toestemming aan derde landen doorgeven.

3.1.2. Verkrijgen van uw toestemming

Wij gebruiken een tool voor consentmanagement om uw toestemmingen te verkrijgen en te beheren. Deze tool genereert een banner die u informeert over de gegevensverwerking op onze website en u de mogelijkheid biedt om in te stemmen met verwerking van alle, sommige of geen gegevens via optionele tools. Deze banner verschijnt de eerste keer dat u onze site bezoekt en wanneer u uw voorkeursselectie opnieuw bekijkt om deze te wijzigen of toestemmingen in te trekken. De banner zal ook verschijnen bij volgende bezoeken aan onze website als u het opslaan van cookies hebt gedeactiveerd.

Wanneer u toestemming geeft, uw toestemming intrekt of herroept, worden in het kader van uw websitebezoek uw IP-adres, informatie over uw browser, uw eindapparaat tijdens uw bezoek aan ons doorgegeven. Daarnaast gebruiken we onze eigen noodzakelijke cookie om de door u gegeven toestemming en intrekking op te slaan. Als u uw cookies verwijdert, zullen wij u bij een later bezoek aan de site opnieuw om uw toestemming vragen.

De gegevensverwerking is noodzakelijk om u het wettelijk vereiste consentmanagement te bieden en om te voldoen aan onze documentatieverplichtingen. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de tool voor consentmanagement is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG, gerechtvaardigd door ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor cookie-consentmanagement.

3.1.3. Intrekking van uw toestemming of wijziging van uw keuze

U kunt uw toestemming voor bepaalde tools te allen tijde intrekken. Klik hiervoor op de volgende Link. Daar kunt u ook de selectie wijzigen van de tools waarvoor u toestemming wilt geven en aanvullende informatie krijgen over cookies en de bewaartermijn ervan. Als alternatief kunt u uw herroeping met bepaalde tools rechtstreeks bij de aanbieder doen gelden.

Onze website gebruikt verschillende soorten cookies en vergelijkbare technologieën, die allemaal een specifieke functie hebben. Er zijn cookies die rechtstreeks door ons worden gebruikt en beheerd, maar ook cookies die door derden conform een beleid voor gegevensbescherming worden beheerd. Hier volgt een overzicht:

3.2. Noodzakelijke tools

Wij gebruiken bepaalde tools om de basisfuncties van onze website en de weergave van content op uw smartphone mogelijk te maken (“Noodzakelijke tools ”). Zonder deze tools zouden wij onze diensten niet kunnen verlenen. Daarom worden noodzakelijke tools zonder toestemming gebruikt op basis van onze gerechtvaardigde belangen op grond van art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG of voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op grond van art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG.

3.2.1. Eigen cookies

Wij gebruiken onze eigen noodzakelijke cookies in het bijzonder

 • voor log-inauthenticatie,
 • voor lastverdeling,
 • om uw taalinstellingen op te slaan,
 • om aan te geven dat op onze website geplaatste informatie aan u is getoond – zodat deze informatie bij uw volgende bezoek aan de website niet opnieuw zal worden getoond.

Deze cookies zorgen er vanaf uw allereerste bezoek voor dat de website probleemloos functioneert en herkennen de taal en het land van waaruit u de website hebt geopend. Indien u een geregistreerde gebruiker bent, wordt u met behulp van cookies herkend en krijgt u toegang tot de services van de betreffende onderdelen.

3.2.2. Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van Google Tag Manager, een dienst die voor gebruikers uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en voor alle andere gebruikers door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (samen “Google”).

De Tag Manager wordt gebruikt om trackingtools en andere diensten, zogenaamde websitetags, te beheren. Een tag is een element dat in de broncode van onze website wordt opgeslagen om bijvoorbeeld vooraf bepaalde gebruiksgegevens vast te leggen. De Google Tag Manager zorgt ervoor dat de gebruiksgegevens die onze partners nodig hebben, aan de partners worden doorgegeven.

De Google Tag Manager werkt zonder gebruik te maken van cookies.

Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om meerdere tags op een ongecompliceerde manier op onze website te integreren en beheren.

Wij hebben met Google een contract gesloten voor de verwerking van bestellingen. In sommige gevallen worden de gegevens verwerkt op een server van Google in de Verenigde Staten. Voor het geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten of andere derde landen, hebben wij met Google standaard contractbepalingen gesloten overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Voor nadere informatie wordt verwezen naar punt 6 (“Doorgifte van gegevens aan derde landen”).

Meer informatie hierover vindt u in de informatie van Google over de Tag Manager.

3.3. Functionele tools

Wij gebruiken ook tools om uw ervaring op onze website te verbeteren en om u meer mogelijkheden te bieden (“Functionele tools”). Hoewel deze niet strikt noodzakelijk zijn voor de basisfunctionaliteit van de website, kunnen zij de gebruikers aanzienlijke voordelen bieden, met name wat betreft de gebruiksvriendelijkheid en het aanbieden van extra communicatie-, presentatie- of betalingskanalen.

3.3.1. MyFonts

Onze website maakt gebruik van de MyFonts-service die wordt aangeboden door Monotype Imaging Holdings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts, 01801 Verenigde Staten en haar wereldwijde dochterondernemingen en filialen (“MyFonts”).

Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de lettertypes die nodig zijn om de tekst correct en aantrekkelijk weer te geven. Hiervoor moet uw browser verbinding maken met de servers van MyFonts. Hierdoor merkt MyFonts dat onze website via uw IP-adres werd aangevraagd. De gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevens. Er worden geen cookies opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw vrijwillige toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG. MyFonts biedt een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanwezigheid door onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypes, waarbij ook rekening wordt gehouden met eventuele licentiebeperkingen voor hun lokale integratie.

De server waarmee een verbinding tot stand wordt gebracht, kan zich in de Verenigde Staten bevinden. Voor het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten of andere derde landen, gaat uw toestemming uitdrukkelijk uit naar het doorgeven van gegevens (art. 49 lid 1 zin 1 sub a AVG). Voor de daaraan verbonden risico's, zie punt 6 (“Doorgifte van gegevens aan derde landen”).

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van MyFonts.en de privacyverklaring van Monotype.

3.3.2. Chatten

Onze website maakt voor betere communicatie met bezoekers gebruik van het chatprogramma van Genesys Telecommunications Lab GmbH Duitsland, Joseph-Wild-Strasse 20, 81829 München.

Als u algemene of specifieke vragen of problemen hebt over/met onze producten, de website of ons bedrijf, kunt u ons een bericht sturen via het chatprogramma. U krijgt te zien of er momenteel iemand online is om u onmiddellijk te woord te staan. Als dit niet het geval is, zullen wij uw vraag tijdens onze kantooruren zo snel mogelijk beantwoorden. In dit verband verwerken wij gegevens uitsluitend voor communicatie met u.

Bij gebruik van het chatprogramma worden het IP-adres van uw apparaat en het adres van de subpagina van waaruit u het chatprogramma aanvraagt, verzameld. Genesys maakt ook gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Uitgevoerde chats worden gelogd en opgeslagen.

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG, voor zover de gegevens nodig zijn om uw vraag te beantwoorden in het kader van de initiatie of uitvoering van een contract, en anders art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG, waarbij ons gerechtvaardigd belang de instandhouding van de communicatie met (potentiële) klanten en het positieve externe effect door snelle bereikbaarheid van onze medewerkers is.

Wij hebben met Genesys een contract gesloten voor de verwerking van bestellingen. De in dit kader verzamelde gegevens kunnen aan een server van Genesys in derde landen worden overgedragen en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen aan derde landen, hebben wij met Genesys standaard contractbepalingen gesloten overeenkomstig art. 46 lid 2 sub c AVG. Voor nadere informatie wordt verwezen naar punt 6 (“Doorgifte van gegevens aan derde landen”).

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Genesys.

3.3.3. Push-berichten (Firebase Cloud Messaging)

Wij bieden een gratis pushnotificatiedienst aan op onze website. U kunt zich abonneren op deze dienst door op de knop “Toestaan” te klikken. U hebt de mogelijkheid om dit abonnement op elk moment te beëindigen in uw browserinstellingen.

U kunt pushmeldingen van ons ontvangen wanneer u onze app gebruikt, zelfs als u onze app op dat moment niet gebruikt. Dit kunnen kennisgevingen zijn die wij u sturen in het kader van de uitvoering van het contract (bijv. kennisgeving dat onze app niet beschikbaar is wegens onderhoud).

De rechtsgrondslag in dit geval is art. 6 lid 1 sub b AVG. U ontvangt alleen promotionele informatie via pushberichten als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De rechtsgrondslag is in dit geval art. 6 lid 1 sub a AVG.

Overigens kunt u pushmeldingen op elk moment uitschakelen via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Wij gebruiken de dienst Firebase Cloud Messaging (FCM SDK) geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten om pushberichten te versturen. Hierdoor kunnen de pushmeldingen voor precies uw mobiele apparaat worden afgespeeld met behulp van de instance-ID (Google Token) die tijdens de installatie van de app aan uw eindapparaat is toegewezen. De instance-ID laat geen conclusies toe over uw persoon en is dus anoniem.

Indien persoonsgegevens toch worden overgedragen naar de Verenigde Staten, gebeurt dit op basis van art. 49 lid 1 sub b AVG om de uitvoering van een contract met u of de uitvoering van precontractuele maatregelen mogelijk te maken. Voor nadere informatie, zie punt 6 (“Doorgifte van gegevens aan derde landen”).

Verdere informatie over Firebase vindt u in de privacyverklaring van Google en de privacyverklaring van Firebase.

3.3.4. Cloudflare

Op onze website maken we gebruik van content delivery network-diensten van Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 München, Duitsland of Cloudflare Inc., 701 Townsend St., San Francisco, CA 94107 (Verenigde Staten). Bij een “content delivery network” wordt de inhoud van onze website opgeslagen op de server van de dienst. De server van de dienstverlener verspreidt deze inhoud naar u of uw browser wanneer u onze website bezoekt. Cloudflare verwerkt loggegevens zoals uw IP-adres, informatie over systeeminstellingen, DNS-loggegevens en apparaatinformatie. Wij gebruiken Cloudflare om ons te verdedigen zoals tegen DDos- of botaanvallen op onze website en om gebruikers te identificeren. Tijdens dit proces worden geen gebruikers-ID's of persoonsgegevens opgeslagen. Ook kan Cloudflare de laadtijden van onze website verkorten, zodat u snel over de inhoud van onze pagina's kunt beschikken.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Cloudflare is art. 6 lid 1 sub f AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang dat wij de dienst gebruiken om veiligheidsmaatregelen te nemen tegen aanvallen op onze website en om grote hoeveelheden gegevens ter beschikking te stellen aan de gebruikers van onze website.

Wij hebben een orderverwerkingscontract gesloten met Cloudflare. Voor het geval dat Cloudflare gegevens doorgeeft aan derde landen hebben wij met Cloudflare contractuele EU-standaard clausules afgesloten.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Cloudflare.

3.4. Analytische tools

Om onze website te verbeteren, gebruiken wij tools voor de statistische verzameling en analyse van algemeen gebruikersgedrag op basis van toegangsgegevens (“Analytische tools”). Zo analyseren wij bijvoorbeeld ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee pagina's worden bekeken of het gebruik van bepaalde websitefuncties.

Wij maken ook gebruik van analytische diensten om het gebruik van onze verschillende marketingkanalen te evalueren.

De rechtsgrondslag voor de analytische tools is – tenzij anders vermeld – uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG. Om uw toestemming in te trekken, zie: 3.1.3“Intrekking van uw toestemming of wijziging van uw keuze”. Voor het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten of andere derde landen, gaat uw toestemming uitdrukkelijk uit naar het doorgeven van gegevens (art. 49 lid 1 zin 1 sub a AVG). Voor de daaraan verbonden risico's, zie punt 6 (“Doorgifte van gegevens aan derde landen”).

De gegevens van de gebruikers worden door middel van technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd of geanonimiseerd. Daardoor is een toewijzing van de gegevens aan de aanvragende gebruiker niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

3.4.1. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Volgens Google is de contactpersoon voor alle kwesties in verband met gegevensbescherming Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van uw gebruikersgedrag. Google zal de gewonnen informatie verwerken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapportages over de website-activiteiten samen te stellen voor de eigenaar van de website en om andere services die samenhangen met het gebruik van de website en van internet te verlenen. Dit omvat ook het maken van remarketingdoelgroepen of -lijsten en het leveren van relevante advertenties in Google display- en zoekcampagnes (remarketing), evenals het bepalen of uitsplitsen van websitebezoekers naar leeftijd, geslacht en interesses (conversietracking) om de advertenties op de bijbehorende doelgroepen te kunnen richten. De in dit verband gegenereerde gegevens kunnen door Google voor evaluatie worden overgedragen naar een server in de Verenigde Staten en daar worden opgeslagen.

Wij hebben de volgende privacy-instellingen voor Google Analytics:

 • IP-anonimisering (verkorting van het IP-adres vóór de evaluatie, zodat geen conclusies over uw identiteit kunnen worden getrokken);
 • automatisch wissen van oude logs/beperking van bewaartermijn;
 • uitgeschakeld: advertentiefunctie (inclusief remarketing voor doelgroepen via GA Audience);
 • uitgeschakeld: gepersonaliseerde advertenties;
 • uitgeschakeld: meetprotocol;
 • uitgeschakeld: cross-page tracking (Google-signalen);
 • uitgeschakeld: delen van gegevens met andere Google-producten en -diensten.

De volgende gegevens worden verwerkt door Google Analytics:

 • geanonimiseerd IP adres;
 • referrer-URL (vorige bezochte pagina);
 • bekeken pagina's (datum, tijd, URL, titel, verblijfsduur);
 • gedownloade bestanden;
 • aangeklikte links naar andere websites;
 • verwezenlijking van specifieke doelen (conversies);
 • technische informatie: besturingssysteem; browsertype, -versie en -taal; apparaattype, -merk, -model en -resolutie;
 • locatie bij benadering (land en stad, indien van toepassing, op basis van geanonimiseerd IP-adres);
 • gegevens over demografische kenmerken en interesses.

Google Analytics plaatst de volgende cookies voor het aangegeven doel met de respectieve bewaartermijn:

 • “_ga” voor 2 jaar en “_gid” voor 24 uur (beide gebruikt om websitebezoekers te herkennen en te onderscheiden aan de hand van hun gebruikers-ID);
 • “_gat” gedurende 1 minuut (om verzoeken aan Google-servers te verminderen).

Wij hebben met Google een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten voor het gebruik van Google Analytics, alsmede standaard contractbepalingen voor het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen aan de Verenigde Staten of andere derde landen.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Google.

3.4.2. Google Analytics voor Firebase

Wij gebruiken Google Analytics voor Firebase ("Firebase"), een analyseservice die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Firebase stelt ons in staat om het gebruiksgedrag van de gebruikers van onze website en app te analyseren en evalueren met behulp van de door ons gegenereerde apparaat-IDop uw eindapparaat. De op deze manier opgedane kennis helpt ons om onze website en app te verbeteren en daarmee uw gebruikservaring aangenamer te maken.

In het bijzonder wordt de volgende informatie verwerkt tijdens de analyse:

 • de apparaat-ID;
 • registratie, inloggen en uitloggen, wachtwoord vergeten;
 • aantal gebruikers en sessies (datum, tijd), sessieduur;
 • besturingssysteem, apparaattype, -merk, -model en -resolutie;
 • regio, land, taal;
 • leeftijdsgroep, geslacht;
 • eerste start, app-versie, app-uitvoeringen, app-updates;
 • gebeurtenissen (zoals interacties en gebeurtenissen), zoals de gebieden/modules die binnen de app worden geopend, de bekeken inhoud, het klikken op knoppen, enz.

U kunt het gebruik van de advertentie-ID beperken in de apparaatinstellingen van uw mobiele apparaat:

 • voor Android: Instellingen > Google > Weergaven > Advertentie-ID resetten
 • voor iOS: Instellingen > Privacy > Adverteren > Geen advertentietracking

Gegevensverwerking voor Firebase kan ook plaatsvinden op servers in de Verenigde Staten. Met de aan de advertentie-ID gekoppelde gegevens worden 60 dagen, gebruikersconversies 14 maanden bewaard. Als uw gebruiksgegevens naar de Verenigde Staten worden verzonden, hebben we standaardcontractbepalingen met Google gesloten.

Meer informatie over de privacybescherming bij Google en Firebase is te vinden op:

3.4.3. Yandex

Deze website maakt gebruik van Yandex Metrica, een webanalysedienst van Yandex LLC, 16 Lva Tolstogo str., Moskou, 119021, Rusland (https://www.yandex.com), dat aan gebruikers uit de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte wordt aangeboden door Yandex Oy Limited Company – Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finland (“Yandex”). Met behulp van Yandex Metrica worden gepseudonimiseerde bezoekersgegevens verzameld, geëvalueerd en opgeslagen op basis van uw toestemming met betrekking tot de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. Voor hetzelfde doel kunnen op basis van deze gegevens gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden opgesteld en geëvalueerd. Yandex Metrica maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, dat zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de site. Deze cookies worden onder meer gebruikt om de browser te herkennen en zo een nauwkeurigere bepaling van statistische gegevens mogelijk te maken. Het verzamelde IP-adres van de gebruiker wordt onmiddellijk na het verzamelen en vóór de opslag gepseudonimiseerd om elke persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De door de cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van het gepseudonimiseerde IP-adres) wordt overgedragen naar een server van Yandex in de Russische Federatie en daar opgeslagen om bovengenoemde belangen te beschermen. Daarom hebben wij met Yandex een overeenkomst gesloten over de verwerking van bestellingen en standaard contractbepalingen van de EU. De met behulp van Yandex-technologieën verzamelde gegevens zullen op geen enkel moment worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren, zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene, en zullen niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.

Indien u de evaluatie van het gebruikersgedrag via cookies wenst uit te schakelen, kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel over de aanvaarding ervan kunt beslissen of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.

U kunt ook bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door Yandex voor de toekomst door een opt-out add-on te laten instellen, die u op de onderstaande website kunt verkrijgen https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml.

Meer informatie over de gegevensverwerking vindt u in de privacyverklaring van Yandex.

3.4.4. New Relic

Op deze website wordt een plug-in van de webanalysedienst “New Relic” gebruikt voor monitoring- en analysedoeleinden. Deze dienst wordt aangeboden door New Relic Inc, 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten. Dit stelt ons in staat statistische evaluaties van de prestaties van de website (responstijd, verwerkingscapaciteit, foutenpercentage, transacties) te verzamelen en te analyseren. Via de plug-in ontvangt New Relic de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het aanbod heeft opgevraagd. Voor dit doel verzamelt New Relic systeemgegevens over gebruikte add-ons, browsers, hardware en software, en gebruikstijden, zogenaamde applicatiegegevens, waarvoor cookies in uw browser worden geplaatst. Het cookie dat door New Relic wordt geplaatst, is een zogenaamde pixeltracker of een zogenaamde sessiecookie, die automatisch wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten.

Als u bent ingelogd als gebruiker bij New Relic, kan New Relic het bezoek toewijzen aan uw account daar. Als u geen lid bent van New Relic, is het nog steeds mogelijk voor New Relic om uw IP-adres te verkrijgen en op te slaan.

Als u lid bent van New Relic en niet wilt dat New Relic informatie over u verzamelt op onze sites om u te koppelen aan uw lidmaatschapsinformatie die bij New Relic is opgeslagen, moet u zich bij New Relic afmelden voordat u onze sites bezoekt.

Wij hebben met New Relic een orderverwerkingsovereenkomst alsmede standaard EU-contractbepalingen afgesloten voor het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten of andere derde landen.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling alsmede informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door New Relic, alsmede instelmogelijkheden voor de bescherming van de privacy van de gebruiker, zijn te vinden in de privacyverklaring van New Relic.

3.5. Marketing tools

Wij gebruiken ook tools voor reclamedoeleinden (“Marketingtools”). Sommige van de toegangsgegevens die bij het gebruik van onze website worden verzameld, worden gebruikt voor op interesses gebaseerde reclame. Door deze toegangsgegevens te analyseren en te evalueren, kunnen wij u op onze website en op de websites van andere aanbieders gepersonaliseerde reclame aanbieden, d.w.z. reclame die overeenstemt met uw daadwerkelijke interesses en behoeften.

De tools dienen ook om profielen te maken om u meer gerichte advertenties te tonen volgens uw voorkeuren op advertentieplatforms bijv. voor een bepaald model. Daarnaast hebben deze cookies tot doel de navigatie te verbeteren: bij een bezoek aan onze website krijgt u producten te zien die u interesseren of die passen bij de producten die u bij een eerder bezoek hebt bekeken. Via deze cookies kunt u ook gebruik maken van ons commerciële aanbod op andere, gekoppelde websites (Retargeting). Bij cookies van derden hebben wij geen zicht op de informatie die door de cookie wordt geleverd en evenmin toegang tot de gegevens. De externe dienstverleners die wij inschakelen voor het schakelen en analyseren van clicks op advertenties garanderen bovendien in het kader van hun eigen gegevensbeleid dat zij het gebruikersprofiel dat is gegenereerd met gegevens van gebruikers van onze website, niet koppelen aan gebruikersprofielen op basis van gegevens die zijn verzameld via websites van derden. Om inzicht te krijgen in de zogenaamde cookies van derden, het beleid inzake gegevensbescherming van deze derden en om bewust toestemming te verlenen dan wel de toestemming in te trekken, nodigen wij u uit een bezoek te brengen aan de site site http://www.youronlinechoices.com.

De rechtsgrondslag voor de marketingtools is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG. Om uw toestemming in te trekken, zie: 3.1.3“Intrekking van uw toestemming of wijziging van uw keuze”. Voor het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten of andere derde landen, gaat uw toestemming uitdrukkelijk uit naar het doorgeven van gegevens (art. 49 lid 1 zin 1 sub a AVG). Voor de daaraan verbonden risico's, zie punt 6 (“Doorgifte van gegevens aan derde landen”).

In het volgende deel willen wij deze technologieën en de daarvoor gebruikte providers nader toelichten. De verzamelde gegevens kunnen met name omvatten:

 • het IP-adres van het apparaat;
 • het identificatienummer van een cookie;
 • de apparaatidentificatie van mobiele apparaten (apparaat-ID);
 • referrer-URL (vorige bezochte pagina);
 • bekeken pagina's (datum, tijd, URL, titel, verblijfsduur);
 • gedownloade bestanden;
 • aangeklikte links naar andere websites;
 • indien van toepassing, het bereiken van bepaalde doelstellingen (conversies);
 • technische informatie: besturingssysteem; browsertype, -versie en -taal; apparaattype, -merk, -model en -resolutie;
 • locatie bij benadering (land en stad, indien van toepassing).

De verzamelde gegevens worden echter slechts pseudoniem opgeslagen, zodat geen directe conclusies over de personen kunnen worden getrokken.

3.5.1. Microsoft Advertising (voorheen Bing Ads)

Onze website maakt gebruik van Microsoft Advertising, een dienst die wordt aangeboden door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten (“Microsoft”). Microsoft gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om advertenties weer te geven die relevant zijn voor u. Het gebruik van deze technologieën stelt Microsoft en haar partnersites in staat advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze site of andere sites op het internet.

Wij gebruiken ook de UET-tag op onze website als onderdeel van Microsoft Advertising om gebruiksprofielen op te stellen met gebruikmaking van pseudoniemen. Deze dienst stelt ons in staat de activiteit van gebruikers op onze site te volgen, wanneer zij op onze site zijn gekomen via advertenties die door Microsoft Advertising (voorheen Bing Ads) worden aangeboden. Indien de gebruiker via een dergelijke advertentie toegang krijgt tot onze website, wordt op zijn computer een cookie geplaatst. Op onze website is een Bing UET-tag geïntegreerd, waardoor in samenhang met de cookie enkele niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website worden opgeslagen. Deze gegevens omvatten onder meer de duur van het bezoek aan de website, welke gedeelten van de website werden bezocht en via welke advertentie de gebruikers op de website terechtkwamen. Informatie over de identiteit van de gebruiker wordt niet verzameld.

De verzamelde informatie wordt overgedragen naar Microsoft-servers in de Verenigde Staten en daar maximaal 180 dagen bewaard.

U kunt het verzamelen van de door cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website alsmede de verwerking van deze gegevens, voorkomen door het plaatsen van cookies te deactiveren. Hierdoor kan de functionaliteit van de website onder bepaalde omstandigheden worden beperkt. Daarnaast kan Microsoft uw gebruikspatronen op meerdere van uw elektronische apparaten volgen via zogenaamde cross-device tracking, waardoor Microsoft gepersonaliseerde advertenties kan weergeven op of binnen websites en apps van Microsoft. U kunt dit gedrag deactiveren op http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out (opt-out).

Voor meer informatie over de analysediensten van Bing kunt u terecht op de website van Bing Ads. Meer informatie over de privacybescherming bij Microsoft en Bing is te vinden in de privacyverklaring van Microsoft.

Naast het intrekken van uw toestemming hebt u ook de mogelijkheid om u af te melden voor gepersonaliseerde advertenties op Microsoft Advertising of in de advertentie-instellingen in uw Microsoft-account.

De volgende cookies worden geplaatst door Microsoft Advertising:

 • „_uetsid“;
 • “_uetvid”;
 • "MUID"
 • “MUID”;

Meer informatie hierover is te vinden op de helppagina's van Microsoft Advertising en in de privacyverklaring van Microsoft.

3.5.2. Facebook Pixel

Voor marketingdoeleinden maken onze websites gebruik van de “Facebook Pixel”-dienst van het sociale netwerk Facebook, een dienst die voor gebruikers buiten de Verenigde Staten en Canada wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland en voor alle andere gebruikers door Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, Verenigde Staten (samen “Facebook”).

Wij gebruiken Facebook Pixel om het algemene gebruik van onze websites te analyseren en om de doeltreffendheid van Facebook-reclame te volgen (“Conversion tracking”). Daarnaast gebruiken wij Facebook Pixel om u geïndividualiseerde reclameboodschappen te tonen op basis van uw interesse in onze producten (“Retargeting”). Dit omvat ook doelgroep-remarketing via “Custom audience”.

Daartoe is op onze website de zogenaamde “Facebook Pixel” geïntegreerd. Deze trackingpixel brengt een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. De zogenaamde tracking gebeurt met behulp van een cookie, die op uw computer wordt geplaatst en de volgende informatie verzamelt, zoals HTTP-headerinformatie (waaronder het IP-adres, informatie over de webbrowser, de pagina-opslaglocatie, het document, de URL van de website en de useragent van de webbrowser, evenals de dag en het tijdstip van gebruik), evenals pixel-specifieke gegevens (dit omvat de pixel-ID en Facebook-cookiegegevens, waaronder uw Facebook-ID (deze worden gebruikt om evenementen te koppelen aan een specifiek Facebook-reclameaccount en ze toe te wijzen aan een Facebook-gebruiker).

Met behulp van Facebook Pixel is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook-advertenties”) te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij Facebook Pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die zijn bepaald op basis van de bezochte websites) die wij doorgeven aan Facebook (de zogenaamde “Custom audiences”). Met behulp van Facebook Pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van de gebruikers. Met behulp van Facebook Pixel kunnen wij ook de doeltreffendheid van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door na te gaan of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website werden doorverwezen (zogenaamde “Conversion”). De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties laten zien op zijn eigen websites, maar ook daarbuiten. Dit gebruik van gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.

De in dit verband gegenereerde gegevens kunnen door Facebook voor evaluatie worden overgedragen naar een server in de Verenigde Staten en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten, hebben wij met Facebook standaard clausules gesloten. Bovendien geldt uw toestemming uitdrukkelijk ook voor het overdragen van gegevens (art. 49 lid 1 zin 1 sub a AVG). Voor de daaraan verbonden risico's, zie punt 6 (“Doorgifte van gegevens aan derde landen”).

Als u lid bent van Facebook en Facebook daartoe toestemming hebt gegeven via de privacy-instellingen van uw account, kan Facebook de verzamelde informatie over uw bezoek aan ons ook koppelen aan uw lidmaatschapsaccount en gebruiken om Facebook-advertenties te richten. De privacy-instellingen van uw Facebook-profiel kunnen op elk moment worden bekeken en gewijzigd.

Als u niet hebt ingestemd met het gebruik van Facebook Pixel, zal Facebook alleen generieke Facebook-advertenties weergeven die niet zijn geselecteerd op basis van de informatie die op deze site over u is verzameld.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook.

3.5.3. Google Marketing Platform en Ad Manager (voorheen DoubleClick)

Onze website maakt gebruik van het Google Marketing Platform en de Google Add Manager, diensten die voor gebruikers uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en voor alle andere gebruikers door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (samen “Google”).

Deze diensten maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om u advertenties te tonen die voor u relevant zijn. Het gebruik van de diensten stelt Google en haar partnersites in staat advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze site of andere sites op internet.

De in dit verband gegenereerde gegevens kunnen door Google voor evaluatie worden overgedragen naar een server in de Verenigde Staten en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de Verenigde Staten worden overgedragen, hebben wij met Google standaard clausules gesloten.

Als u geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Marketing Platform en Ad Manager, zal Google alleen algemene advertenties weergeven die niet zijn geselecteerd op basis van informatie die op deze site over u is verzameld. Naast het intrekken van uw toestemming, hebt u ook de mogelijkheid om gepersonaliseerde reclame in de reclame-instellingen bij Google te deactiveren.

De volgende cookies worden door Google geplaatst:

 • "Testcookie" voor 12 maanden.
 • “IDE” voor 12 maanden.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Google..

3.5.4. Criteo

In het kader van gedeelde verantwoordelijkheid in de zin van art. 26 AVG maken wij gebruik van diensten van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk (“Criteo”) om informatie te verzamelen over gebruikersgedrag (bijv. producten die u hebt bekeken, aan uw winkelwagentje hebt toegevoegd of hebt gekocht) in een zuiver anonieme vorm om ons reclameaanbod te verbeteren. In het kader van het contract met Criteo bepalen wij de reikwijdte van de desbetreffende reclamecampagne. Criteo is vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering van deze reclamecampagne, inclusief de beslissing welke advertenties waar worden geleverd. Daartoe wordt rechtstreeks door Criteo een code van Criteo uitgevoerd op onze website en worden zogenaamde (re)marketing tags (onzichtbare afbeeldingen of codes, ook wel “webbakens” genoemd) in de website geïntegreerd.

Met behulp daarvan wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, op uw apparaat opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). In dit bestand wordt bijgehouden welke webpagina's de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van het online aanbod.

Criteo kan dan passende productaanbevelingen als reclamebanners tonen wanneer andere websites worden bezocht (“retargeting”). Een persoonlijke identificatie van de bezoekers van de website is daarbij uitgesloten. Wij kunnen informatie zoals technische identificatoren van uw registratiegegevens op onze website of ons CRM-systeem delen met vertrouwde reclamepartners. Zo kunnen uw apparaten en/of omgevingen worden gekoppeld en u een naadloze gebruikerservaring bieden met de apparaten en omgevingen die u gebruikt. De bovenstaande informatie kan door Criteo ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Wanneer de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen hem advertenties worden getoond die op zijn interesses zijn afgestemd. De door Criteo verzamelde technische gegevens worden bewaard tot 13 maanden na het tijdstip van verzameling. Criteo-cookies verlopen automatisch na 13 maanden.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor bovengenoemde verwerking kunt u uw rechten op grond van de AVG zowel tegen ons als tegen Criteo uitoefenen. Wij hebben met Criteo een overeenkomst inzake gedeelde verantwoordelijkheid gesloten, waarvan wij de belangrijkste inhoud op verzoek graag aan u ter beschikking stellen.

U kunt de privacyverklaring van Criteo bezoeken voor meer details over deze koppelingsmogelijkheden en om bezwaar te maken tegen de anonieme analyse van uw surfgedrag.

3.5.5. Affilinet (AWIN AG)

Wij nemen deel aan het Performance Advertising-netwerk en partnerprogramma's van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna “AWIN”), een dienst voor de integratie van advertenties in de vorm van tekstlinks, beeldlinks, reclamebanners of invoerschermen (“affilinet”). Affilinet maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om u advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn. Affilinet maakt ook gebruik van zogenaamde webbakens (onzichtbare afbeeldingen). Aan de hand hiervan kan informatie zoals het bezoekersverkeer op deze pagina's worden geëvalueerd.

In het kader van haar trackingdiensten slaat AWIN cookies op eindtoestellen van gebruikers van de website op om transacties te documenteren (bijv. leads en verkopen). Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor de correcte toewijzing van het succes van een reclamemedium en de overeenkomstige facturering in het kader van diens netwerk. In een cookie wordt alleen de informatie geplaatst over wanneer een bepaald reclamemedium door een eindapparaat werd aangeklikt. In de AWIN-trackingcookies wordt een individuele nummerreeks opgeslagen, die niet kan worden toegewezen aan de individuele gebruiker en waarmee het partnerprogramma van een adverteerder, de uitgever en het tijdstip van de actie van de gebruiker (klikken of bekijken) worden gedocumenteerd. Naast informatie over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres), verzamelt AWIN ook informatie over het eindapparaat van waaruit een transactie wordt uitgevoerd, bijv. het besturingssysteem en de aanvragende browser.

De door cookies en webbakens verzamelde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt naar een server van affilinet verzonden en daar opgeslagen. Deze informatie kan door affilinet worden overgedragen aan contractuele partners van affilinet. affilinet zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens die wij over u hebben opgeslagen.

De door AWIN opgeslagen cookies worden uiterlijk na 30 dagen gewist.

Naast het intrekken van uw toestemming, is het ook mogelijk cookies op de website van AWIN AG te deactiveren.

Meer informatie over affilinet kunt u vinden in de privacyverklaring van AWIN AG.

3.5.6. Webgains

Bovendien gebruiken wij een plug-in van het internationale affiliate-netwerk Webgains. De aanbieder is ad pepper media GmbH, Frankenstraße 150C, FrankenCampus, 90461 Neurenberg, Duitsland (“Webgains”). Hiermee kunnen wij meten hoe succesvol onze advertenties op partnersites zijn, van waaruit de gebruikers door Webgains naar ons verwezen worden. Op deze manier willen wij onze gebruikers reclame tonen die voor hen van belang is, en zo onze website aantrekkelijker maken en tot eerlijke berekening van de reclamekosten komen Daartoe is op onze site een trackingcode ingebed. Met behulp van deze code kan Webgains gepseudonimiseerde gegevens over bezoeken aan onze website en over het gebruik van ons online aanbod verzamelen en ons op basis hiervan geaggregeerde, niet-persoonsgerelateerde statistieken verstrekken, in het bijzonder over hoeveel bezoekers van een bepaalde partnerpagina iets bij ons hebben besteld nadat ze op onze advertentie hebben geklikt. Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Webgains.

Meer informatie over gegevensverwerking en bezwaarmogelijkheden vindt u in de privacyverklaring van Webgains.

3.5.7. Kelkoo

We gebruiken een pixel van het aangesloten netwerk van Kelkoo SAS, 12, rue Godot de Mauroy, 75009, Parijs, Frankrijk ("Kelkoo"). De Kelkoo Group beheert zoek- en vergelijkingsportalen op internet.

Als u vanaf een Kelkoo-website naar onze website bent doorgestuurd, kunnen wij de pixel gebruiken om te meten hoe succesvol onze advertenties op Kelkoo-partnersites zijn en om gebruikersacties op onze website te begrijpen en te evalueren om ons online aanbod te optimaliseren. Daartoe is op onze site een trackingpixel ingebed. Hierdoor wordt een verband gelegd tussen een bestelling op onze website en het klikken op een advertentie op een Kelkoo-website.

Wanneer een bestelling wordt geplaatst, worden de bestel-ID (bestelnummer) en OrderValue-parameters (bestelwaarde/winkelwagenwaarde) naar Kelkoo gestuurd, evenals technische browserinformatie, het tijdstip waarop de bestelling is geplaatst en uw IP-adres, dat wordt geanonimiseerd door Kelkoo voordat het wordt opgeslagen. De overdracht van deze gegevens naar en opslag door Kelkoo vindt alleen plaats indien u daadwerkelijk een bestelling heeft geplaatst nadat u naar onze website bent doorgestuurd.

Kelkoo verwerkt de verzonden gegevens op eigen verantwoordelijkheid en meet tevens de gegevensverkeerprestaties op onze website met als doel de prestaties van het gegevensverkeer te meten ("Kelkoo Sales Tracking") als onderdeel van de bovengenoemde transmissie.

De gegevens die Kelkoo in haar eigen verantwoordelijkheid verzamelt om de prestaties van de Kelkoo-advertentiecampagnes via de cookies te meten, worden 12 maanden bewaard.

Meer informatie over gegevensverwerking vindt u in de privacyverklaring van Kelkoo.

3.5.8. Daisycon

We gebruiken een pixel uit het aangesloten netwerk van Daisycon B.V., P.J. Oudweg 5, 1314 CH Almere, Nederland ("Daisycon"). Daisycon bemiddelt bij partnerwebsites (zogenaamde publishers) waarop onze producten worden aangeboden.

Als u vanaf een Daisycon-website naar onze website bent doorgestuurd, kunnen wij de pixel gebruiken om te meten hoe succesvol onze advertenties op Daisycon-partnersites zijn en om gebruikersacties op onze website te begrijpen en te evalueren om ons online aanbod te optimaliseren. Daartoe is op onze site een trackingpixel ingebed. Hierdoor wordt een verband gelegd tussen de bestelling op onze website en het klikken op de advertentie op een Daisycon-website.

Wanneer een bestelling wordt geplaatst, worden de bestel-ID (bestelnummer) en OrderValue-parameters (bestelwaarde/winkelwagenwaarde) naar Daisycon verzonden, evenals demografische en geografische kenmerken, eerder geanonimiseerde browserversie en -instellingen, apparaattype en IP-adres, die Daisycon voorafgaand aan de opslag heeft verstrekt, geanonimiseerd. Deze zijn niet naar een persoon te herleiden en worden alleen voor statistische doeleinden verwerkt en gedeeld met Daisycon. Daarnaast worden pseudonieme transactie-ID's naar Daisycon gestuurd. De overdracht van deze gegevens naar en opslag door Daisycon vindt alleen plaats indien u daadwerkelijk een bestelling heeft geplaatst nadat deze naar onze website is doorgestuurd.

Daisycon bewaart het geanonimiseerde IP-adres gedurende maximaal 5 jaar.

Wij hebben een orderverwerkingscontract gesloten met Daisycon.

Meer informatie over gegevensverwerking vindt u in de privacyverklaring van Daisycon.

3.5.9. Tradedoubler

We gebruiken een pixel van het aangesloten netwerk van Tradedoubler GmbH, Mainzer Straße 13, 80804 München, Duitsland ("Tradedoubler"). Tradedoubler bemiddelt bij partnerwebsites (zogenaamde publishers) waarop onze producten worden aangeboden.

Als u vanaf een Tradedoubler-website naar onze website bent doorgestuurd, kunnen wij de pixel gebruiken om te meten hoe succesvol onze advertenties op Tradedoubler-partnersites zijn en om gebruikersacties op onze website te begrijpen en te evalueren om ons online aanbod te optimaliseren en meer relevante advertenties voor u in het Tradedoubler-netwerk te plaatsen. Daartoe is op onze site een trackingpixel ingebed. Hierdoor wordt een verband gelegd tussen de bestelling op onze website en het klikken op de advertentie op een Tradedoubler-website.

Wanneer een bestelling wordt geplaatst, worden de bestel-ID (bestelnummer) en OrderValue-parameters (bestelwaarde/winkelwagenwaarde) verzonden naar Tradedoubler, evenals de cookie-ID en uw IP-adres.

De overdracht van deze gegevens naar en opslag door Tradedoubler vindt alleen plaats indien u, nadat u naar onze website bent doorgestuurd, daadwerkelijk een bestelling heeft geplaatst.

Wij hebben een orderverwerkingscontract gesloten met Tradedoubler.

Verdere informatie over gegevensverwerking vindt u in de privacyverklaring van Tradedoubler.

3.5.10. Prijsaggregators

Op onze website gebruiken we pixels van zogenaamde prijsaggregators. Deze providers onderhouden websites en prijsvergelijkingsportalen waarop onze producten worden aangeboden. Als u via zo'n website op onze website komt en een product koopt, wordt de pixel op onze website geactiveerd, zodat we kunnen meten hoe succesvol onze advertenties zijn op de partnerwebsites en vergelijkingsportalen. Bij het plaatsen van een bestelling worden de bijbehorende order-ID (bestelnummer) en de OrderValue-parameters (bestelwaarde/winkelwagenwaarde) naar de betreffende aanbieder gestuurd. Verdere persoonsgegevens worden niet verzonden. Wij ontvangen alleen de informatie van de betreffende provider dat u via deze provider op onze website bent gekomen.

We gebruiken pixels van de volgende providers:

 • Billiger.de, solute GmbH, Zeppelinstrasse 15, 76185 Karlsruhe, Duitsland. Verdere informatie vindt u in de privacyverklaring van Billiger.de.
 • Connexity, Connexity Inc., 2120 Colorado Ave., Suite 400, Santa Monica, CA 90404, Verenigde Staten. Verdere informatie vindt u in de privacyverklaring van Connexity.
 • PriceRunner, PriceRunner Sweden AB, Kungsbron 21, 11122 Stockholm, Zweden. Verdere informatie vindt u in de privacyverklaring van PriceRunner.

3.6. Plug-ins voor sociale media en externe media

Wij maken ook gebruik van socialenetwerktools die worden gebruikt om in te loggen op de website met bestaande gebruikersaccounts en andere externe media, zoals ingebedde video's of kaarten.

De rechtsgrondslag hiervoor is – tenzij anders vermeld – uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG, die u geeft via de cookiebanner of met het respectieve hulpmiddel zelf door het gebruik ervan individueel toe te staan via een erboven geplaatste banner (overlay). Om uw toestemming in te trekken, zie: 3.1.3“Intrekking van uw toestemming of wijziging van uw keuze”. Voor het geval dat persoonsgegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten of andere derde landen, gaat uw toestemming uitdrukkelijk uit naar het doorgeven van gegevens (art. 49 lid 1 zin 1 sub a AVG). Voor de daaraan verbonden risico's, zie punt 6 (“Doorgifte van gegevens aan derde landen”).

3.6.1. Inloggen met gebruikersaccounts van sociale netwerken

Onze website biedt de mogelijkheid om in te loggen met een bestaand gebruikersaccount van de hieronder vermelde sociale netwerken:

 • Facebook Login (Facebook Connect): Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (voor gebruikers buiten de Verenigde Staten en Canada) of Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, Verenigde Staten (voor alle andere gebruikers) – Privacyverklaring
 • Google Sign-In voor websites: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (voor gebruikers uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (voor alle andere gebruikers) – Privacyverklaring
 • Amazon Sign-On for Websites: Amazon EU S.à.r.l, 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg – Privacyverklaring

Zodra u zich hebt aangemeld met een van uw bestaande gebruikersaccounts, is extra registratie niet meer nodig. Als u de functie wilt gebruiken, wordt u eerst doorgestuurd naar het desbetreffende sociale netwerk. Daar wordt u gevraagd in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Uiteraard nemen wij geen kennis van deze registratiegegevens. De server waarmee een verbinding tot stand wordt gebracht, kan zich in de Verenigde Staten of in een ander land bevinden.

Als u de betreffende aanmeldknop op onze website gebruikt, komt het betreffende sociale netwerk te weten dat u zich met uw gebruikersaccount op onze website hebt aangemeld en koppelt het uw gebruikersaccount aan uw klantaccount op onze website. Daarnaast zullen de volgende gegevens aan ons worden doorgegeven:

 • Facebook-login (Facebook Connect): e-mailadres, openbare profielinformatie (met name Facebook-ID, naam, profielfoto), eventueel verdere profielinformatie zoals leeftijd, geboortedatum, Facebook-vrienden, geslacht, woonplaats, like me-gegevens, profiel-URL, locaties, berichten, foto's, video's; cookies die met name worden gebruikt: “_fbp”
 • Google Sign-In voor Websites: e-mailadres, Google-ID, naam, profielfoto-URL
 • Amazon Sign-On: e-mailadres, voornaam, achternaam, gebruikers-ID, geslacht

3.6.2. YouTube

Wij hebben op deze website YouTube-video's ingebed die op YouTube worden opgeslagen en vanaf onze websites kunnen worden afgespeeld indien u daarvoor toestemming hebt gegeven. De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

We hebben de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus van YouTube geactiveerd. Dit betekent dat Google geen gebruiksinformatie ontvangt en geen cookies plaatst totdat de gebruiker actief op de afspeelknop klikt. Na deze klik wordt de video afgespeeld en plaatst Google zijn eigen cookies om zijn diensten te verbeteren en om geïndividualiseerde reclame op het Google-advertentienetwerk af te spelen.

Door het bezoek aan onze website ontvangen YouTube en Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of u al dan niet bent ingelogd op YouTube of Google. YouTube en Google gebruiken deze gegevens met het oog op reclame, marktonderzoek en vraaggerichte vormgeving van hun websites. Als u YouTube via onze website aanvraagt terwijl u bent ingelogd op uw YouTube- of Google-profiel, kunnen YouTube en Google deze gebeurtenis bovendien koppelen aan hun respectieve profielen. Als u niet gekoppeld wilt worden, is het noodzakelijk dat u voordat u onze website bezoekt, uitlogt bij Google.

Naast het intrekken van uw toestemming, hebt u ook de mogelijkheid om gepersonaliseerde reclame in de Google-advertentie-instellingen te deactiveren. In dat geval zal Google alleen niet-geïndividualiseerde reclame weergeven.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring die ook van toepassing is op YouTube Privacyverklaring.

3.6.3. Rating-portaal Trustpilot

Wij bieden de mogelijkheid gebruik te maken van de beoordelingsservice “Trustpilot”, een service van Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5e etage, 1112 Kopenhagen, Denemarken ([email protected]), om beoordelingen over onze service in te dienen. Bij het indienen van de evaluatie op de website van Trustpilot gelden de voorwaarden en privacyverklaring van Trustpilot. Als u deelneemt (omdat uw registratie op Trustpilot noodzakelijk zou zijn) aan dit beoordelingssysteem, zullen wij uw beoordeling op onze websites publiceren én op de websites van Trustpilot en zijn partners.

Trustpilot verstuurt namens ons uitnodigingen voor beoordelingen naar u. Het verzenden van deze uitnodigingen per e-mail is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub a AVG of uw toestemming voor het verzenden van dergelijke e-mails door Autodoc in het kader van de bestelling van onze nieuwsbrief.

Voor dit doel geven wij uw e-mailadres, uw voor- en achternaam en het door ons gegenereerde ordernummer door aan Trustpilot. Wij hebben een overeenkomst gesloten met Trustpilot voor de verwerking van orders.

Als u een beoordeling hebt ingediend via Trustpilot, wordt de verwerking van de bovengenoemde gegevens uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons gerechtvaardigde belang om gebruikersbeoordelingen te ontvangen en zo een vertrouwensbasis te creëren voor het gebruik van de website. De beoordelingen dienen ook om onze website, producten en diensten te verbeteren.

De gegevens die worden gegenereerd in verband met het indienen van de beoordeling op het Trustpilot-platform, kunnen door Trustpilot worden overgedragen aan subserviceproviders in derde landen en daar worden opgeslagen. Trustpilot heeft met al deze dienstverleners contractuele clausules afgesloten conform EU-norm.

De beoordelingen blijven gepubliceerd zolang uw Trustpilot-account bestaat en worden verwijderd als uw account wordt verwijderd. De log van de verwijdering met naam, e-mailadres en datum van verwijdering wordt drie jaar bewaard en daarna ook verwijderd. De gegevens die Trustpilot van ons ontvangt om namens ons beoordelingsuitnodigingen te zenden, worden maximaal drie jaar bewaard.

Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring en de evaluatierichtlijnen van Trustpilot.

3.6.4. Beoordelingen met commentaarfunctie en sterrenwaarderingssysteem

Wij bieden de mogelijkheid om, uitsluitend op onze webpagina's, een openbare evaluatie van onze producten en onze diensten te geven. Daarbij verzamelen en gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres, tijdstip van de ingediende beoordeling en landaanduiding. Bij deelname aan het sterrenwaarderingssysteem berekenen wij een algemene beoordeling op basis van onze feedbackschaal, waarbij de toekenning van alle sterren de beste beoordeling is. In het geval van de commentaarfunctie kan uw beoordeling ook alleen met uw initialen of een door u vrij te kiezen naam (pseudoniem) op onze webpagina's worden gepubliceerd. Het doel van de gegevensverwerking in het kader van de evaluatieprocedures is de gebruikers de mogelijkheid te bieden onze dienstverlening op het internet te evalueren, zodat wij onze producten en diensten kunnen verbeteren. Bovendien moeten potentiële nieuwe klanten op deze manier betrouwbare getuigenissen krijgen die informatie verschaffen over de kwaliteit van de producten en diensten die wij aanbieden.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG voor het gerechtvaardigde belang om gebruikersbeoordelingen te ontvangen en zo een basis van vertrouwen te creëren voor het gebruik van de website. Ons gerechtvaardigd belang bestaat er ook in onze verkooprecensies transparant te maken voor andere klanten en na te gaan of ze gebaseerd zijn op daadwerkelijke aankopen.


4. Doorgeven van persoonsgegevens / Vergelijking van sanctielijsten

Het doorgeven van de door ons verzamelde gegevens vindt in beginsel slechts plaats, indien:

 • u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub a AVG,
 • de openbaarmaking overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient bij het niet openbaar maken van uw gegevens,
 • wij wettelijk verplicht zijn gegevens door te geven overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub c AVG, of
 • dit wettelijk toegestaan en noodzakelijk is overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG voor de verwerking van contractuele relaties met u of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op uw verzoek plaatsvinden.

Een deel van de gegevensverwerking kan worden uitgevoerd door onze dienstverleners. Naast de dienstverleners die in deze privacyverklaring worden genoemd, kan het met name gaan om datacenters die onze website en databases opslaan, softwareleveranciers, IT-dienstverleners die onze systemen onderhouden, agentschappen, marktonderzoeksbureaus, groepsmaatschappijen en consultancybedrijven. Als wij gegevens doorgeven aan onze dienstverleners, mogen zij die gegevens uitsluitend gebruiken om hun taken uit te voeren. De dienstverleners werden zorgvuldig door ons geselecteerd en van specifieke opdracht voorzien. Zij zijn contractueel gebonden aan onze instructies, hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de rechten van de betrokkenen te beschermen en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

Daarnaast kan openbaarmaking plaatsvinden in verband met officiële onderzoeken, gerechtelijke bevelen en juridische procedures, indien dit noodzakelijk is voor de gerechtelijke vervolging of handhaving.

Bij de verzending van pakketten en bij expedities geven wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door aan de verzenddiensten – en eventueel de opdrachtverwerker – met wie wij een contract hebben gesloten. Dit opdat zij de levering verder kunnen afhandelen en u kunnen contacteren om de levering aan te kunnen kondigen of af te stemmen.

De rechtsgrondslag voor de hiermee samenhangende gegevensverwerking is vastgelegd in art. 6 lid 1 sub a AVG, uitgaande van uw uitdrukkelijke toestemming. Voor zover de gegevensverwerking vereist is voor de overeengekomen levering van producten, vormt art. 6 lid 1 sub b AVG de rechtsgrondslag. Daarnaast is ook art. 6 lid 1 sub f AVG rechtsgrondslag voor de hiermee verbonden gegevensverwerking (belangenafweging, gebaseerd op ons belang probleemloze levering mogelijk te maken op de voor u meest geschikte tijd).

Hierbij delen wij u mee dat wij, om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van de EU-verordeningen inzake terrorismebestrijding, een vergelijking maken met de sanctielijsten die door de EU worden bijgehouden en bekendgemaakt. De rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f van de AVG om na te gaan of de zakelijke relatie in strijd is met paragraaf 134 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en om handelingen te vermijden waarvoor sancties kunnen worden opgelegd.

Daartoe vergelijken wij uw naam en afleveradres met de actuele sanctielijsten in de vorm van een gelijkeniscontrole wanneer u een bestelling plaatst. Bij een positieve overeenkomst controleren we het resultaat handmatig. Indien de handmatige controle geen duidelijk negatief resultaat oplevert, nemen wij contact met u op en vragen wij u zo nodig om aanvullende informatie voor de vergelijking (met name een kopie van uw identiteitsbewijs met vermelding van uw nationaliteit, geboortedatum en geboorteplaats). Wij verwijderen kopieën van identiteitsbewijzen onmiddellijk na handmatige verificatie. Tijdens de controle wordt uw bestelling tijdelijk stopgezet. Indien het resultaat van de controle negatief is, wordt de bestelling verder verwerkt. Indien het resultaat van de controle overeenkomt met een vermelding op de sanctielijst, zullen wij u daarvan in kennis stellen en u de gelegenheid geven daarop te reageren. Wij zullen dan beslissen of wij de zakelijke relatie met u aangaan of voortzetten, dan wel weigeren of beëindigen.

Indien in individuele gevallen het doorgeven van uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties (bijvoorbeeld voor strafrechtelijke vervolging of terrorismebestrijding) verplicht is, zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven wanneer aan de desbetreffende wettelijke vereisten is voldaan. De rechtsgrondslag voor het doorgeven is art. 6 lid 1 sub c van de AVG.

Wij wissen de logboeken en de resultaten van de vergelijkingen van de sanctielijsten vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de vergelijking plaatsvond.


5. Bewaartermijn

In beginsel bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Daarna wissen wij de gegevens onmiddellijk, tenzij wij de gegevens tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn nog nodig hebben als bewijs voor civielrechtelijke vorderingen of op grond van wettelijke bewaarplichten.

Voor bewijsdoeleinden moeten wij contractgegevens bewaren gedurende drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin de zakelijke relatie met u eindigt. Vorderingen verjaren overeenkomstig de normale wettelijke verjaringstermijn op zijn vroegst op deze datum.

Zelfs daarna moeten wij om boekhoudkundige redenen nog steeds een deel van uw gegevens opslaan. Wij zijn hiertoe verplicht op grond van wettelijke documentatieverplichtingen die kunnen voortvloeien uit het Duitse handelswetboek, het Duitse belastingwetboek, de Duitse bankwet, de Duitse wet op het witwassen van geld en de Duitse wet op de effectenhandel. De daarin genoemde termijnen voor het bewaren van documenten bedragen twee tot tien jaar.


6. Doorgifte van gegevens aan derde landen

Zoals in deze privacyverklaring wordt uitgelegd, maken wij gebruik van diensten waarvan de providers gedeeltelijk in zogenaamde derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte), d.w.z. landen waarvan het niveau van gegevensbescherming niet overeenstemt met dat van de Europese Unie, gevestigd zijn of daar persoonsgegevens verwerken. Waar dit het geval is en de Europese Commissie voor deze landen geen besluit inzake adequaatheid (art. 45 AVG) heeft uitgevaardigd, hebben wij passende regelingen getroffen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen voor eventuele gegevensoverdrachten. Daartoe behoren onder meer de modelcontractbepalingen van de Europese Unie of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming.

Indien dit niet mogelijk is, baseren wij het doorgeven van gegevens op uitzonderingen op art. 49 AVG, met name uw uitdrukkelijke toestemming of de noodzaak van het doorgeven voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Indien doorgeven naar een derde land wordt overwogen en er geen besluit is genomen waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard of passende waarborgen zijn geboden, is het mogelijk en bestaat het risico dat autoriteiten in het betrokken derde land (bijv. inlichtingendiensten) toegang krijgen tot de doorgegeven gegevens om deze te verzamelen en te analyseren en dat de afdwingbaarheid van uw rechten als betrokkene niet kan worden gewaarborgd. Bij het verkrijgen van uw toestemming via de cookiebanner wordt u hierover ook geïnformeerd.


7. Online aanwezigheid in sociale netwerken

Wij onderhouden online presentie in sociale netwerken om daar onder meer met klanten en belangstellenden te communiceren en informatie over onze producten en diensten te verstrekken.

De gegevens van de gebruikers worden gewoonlijk door de betrokken sociale netwerken verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Op die manier kunnen gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van de interesses van de gebruikers. Daartoe worden cookies en andere identificatiemiddelen op de computers van de gebruikers opgeslagen. Op basis van deze gebruiksprofielen worden vervolgens advertenties geplaatst, bijvoorbeeld binnen de sociale netwerken, maar ook op websites van derden. In het kader van de werking van onze online presentie is het mogelijk dat wij toegang krijgen tot informatie zoals statistieken over het gebruik van onze online presentie, die door de sociale netwerken worden verstrekt. Deze statistieken zijn geaggregeerd en kunnen met name demografische informatie en gegevens over de interactie met onze online presentie en de via deze presentie verspreide berichten en inhoud omvatten. Zie onderstaande lijst voor details en links naar de sociale netwerken waartoe wij, als beheerders van de online presentie, toegang hebben.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om gebruikers effectief te informeren en effectief met hen te communiceren, of art. 6 lid 1 zin 1 sub b AVG, om in contact te blijven met onze klanten en hen te informeren en om precontractuele maatregelen uit te voeren met toekomstige klanten en geïnteresseerde partijen.

Voor de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking die door de sociale netwerken onder hun eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd, verwijzen wij naar de informatie over gegevensbescherming van de respectieve sociale netwerken. Onder de volgende links krijgt u ook nadere informatie over de respectieve gegevensverwerking en bezwaarmogelijkheden.

Wij wijzen erop dat verzoeken om gegevensbescherming het meest efficiënt kunnen worden ingediend bij de betrokken aanbieder van het sociale netwerk, aangezien alleen deze toegang heeft tot de gegevens en direct passende maatregelen kan nemen. Hieronder vindt u een lijst met informatie over de sociale netwerken waarop wij online aanwezig zijn:


8. Rechten van de betrokkene

U kunt te allen tijde aanspraak maken op de in art. 15 - 21, art. 77 AVG geformuleerde rechten van de betrokkene:

 • recht op herroeping van uw toestemming;
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 21 AVG);
 • recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt (art. 15 AVG);
 • recht op rectificatie van uw door ons opgeslagen onjuiste persoonsgegevens (art. 16 AVG);
 • recht op het wissen van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG);
 • recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (art. 18 AVG);
 • recht op dataportabiliteit van uw persoonsgegevens (art. 20 AVG);
 • recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).

Om uw rechten zoals hier beschreven uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens hierboven. Dit geldt ook indien u afschriften wenst te ontvangen van attesten waaruit een adequaat niveau van gegevensbescherming blijkt. Op voorwaarde dat aan de respectieve wettelijke vereisten is voldaan, zullen wij uw verzoek om gegevensbescherming inwilligen.

Uw verzoeken tot uitoefening van het recht op gegevensbescherming en onze antwoorden daarop zullen voor documentatiedoeleinden worden bewaard voor een periode van maximaal drie jaar en, in individuele gevallen, voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen zelfs nog langer. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG, op basis van ons belang om ons te verdedigen tegen eventuele civiele claims op grond van art. 82 AVG, het vermijden van boetes op grond van art. 83 AVG en het nakomen van onze verantwoordingsverplichtingen op grond van art. 5 lid 2 AVG.

U hebt het recht een aan ons verstrekte toestemming te allen tijde te herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet langer voortzetten. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. Indien het gaat om een bezwaar tegen gegevensverwerking voor direct-marketingdoeleinden, beschikt u over een algemeen recht van bezwaar, dat door ons ook zonder opgaaf van redenen zal worden uitgeoefend.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op herroeping of bezwaar, volstaat het een bericht te sturen naar de hierboven vermelde contactgegevens.

Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt dit recht uitoefenen voor een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt.


9. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo(a)autodoc.eu.

Versie: 1.0/Stand: mei 2021